loader image

We'll help you find your way back

IRETURN är den självklara hubben för dig som upplever, eller är anhörig till någon som upplever, psykisk arbetsrelaterad ohälsa. Här kan du få stöd av någon som förstår dig och kanske till och med, en gnutta hopp. Vi gör det lite enklare för dig att hitta hjälp, styrka och ger dig ett bollplank från andra i liknande situation som du.

Samtalsgrupper för dig som känner dig utbränd

Bli gästbloggare

Är du chef och har arbetsrelaterad psykisk ohälsa? Eller ligger du i riskzonen? Nu startar Ireturn stödgrupper även för dig som är chef och mår dåligt

Chefsrollen innebär en stor press samtidigt som det kan vara svårt att vara öppen med hur man egentligen mår. I våra stödsamtal får du möjlighet att möta andra chefer i samma situation. Det är en möjlighet att reflektera och dela erfarenheter om att må dåligt som chef och att ha arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Är du en av oss?

Du är inte ensam, psykisk ohälsa kan drabba alla. Här på IRETURN har vi samlat berättelser om människor som på olika sätt upplevt utbrändhet, kända som okända.

Få det stöd du behöver i våra samtalsgrupper

Vi vill vara ett tillgängligt stöd, ett ställföreträdande hopp en röst som ökar förståelsen för – och minskar fördomarna om stressrelaterad ohälsa. Vi tror på kraften i att människor med liknande erfarenheter möts. Vi vill vara den naturliga hubben för det genom våra samtalsgrupper.

Vad tycker våra deltagare om IRETURN?

Scroll to Top

Vad roligt att du vill komma på gruppsamtal!

Lämna ditt namn och din e-post för att boka en plats i vårt gruppsamtal. När du har bokat din plats kommer vi att kontakta dig med mer information om hur du deltar.