loader image

Come n meeet us

Vanliga frågor & svar

Ett centralt koncept i IRETURN är att erbjuda samtalsgrupper, som ett forum för personer som vill prata om sitt mående med andra som har liknande erfarenhet. IRETURNs samtalsgrupper bygger på respekt, ärlighet, trygghet och hopp och vår övertygelse är att deltagarna både ska kunna få och ge stöd av och till varandra.

  • Samtalsgrupperna är öppna och du är välkommen att delta varje vecka eller mer sporadiskt, du väljer vad som passar bäst för dig och din situation 
  • När vi delar gör vi det i jag form med utgångspunkt i våra egna erfarenheter och känslor relaterat till utmattning och utbrändhet. Det kan handla om hur vi hamnade där, vad som hände eller hur det är just nu. Vi avbryter eller kommenterar inte varandras delningar, utan låter den som delar tala ostört tills denne väljer att tacka för ordet.
  • Vill man inte dela är det helt ok att bara lyssna
  • Ett möte (fysiskt eller webbmöte) pågår i en timme
  • En samtalsgrupp kan ta emot tre-tio deltagare.

Vi önskar att så många som möjligt kan, om man vill, komma till IRETURNs samtalsgrupper. Vi har dock en tro om att en mindre kostnad gör att man som deltagare känner sig mer dedikerad och engagerad. Därför tar vi en månadskostnad om 99 kronor och du du får gå på så många träffad du vill. Du kan närsomhelst avsluta ditt abonnemang och då betalar du bara innevarande månad ut. Första tillfället på IRETURNs samtalsgrupper är alltid gratis. 

En viktig grund för att vi alla ska ha en trygg plats att dela erfarenheter är att vi värnar varandras integritet genom att respektera varandras rätt till anonymitet. Det innebär att vem ni träffat här och vad någon annan har sagt stannar med gruppens deltagare. Vi uppmuntrar er dock att dela av sådant som berör er själva och ert eget deltagande till omgivningen, vilket innebär att ni gärna får berätta att ni deltar i IRETURNs samtalsgrupper, vad det innebär samt vad det ger er personligen. Om ni känner någon ni tror skulle vilja delta i detta får ni gärna sätta dem i kontakt med oss.

Vi vänder oss primärt till den som på olika sätt upplever arbetsrelaterad stress och dess negativa effekter, men utmattning och utbrändhet kan ha andra orsaker, därför är alla välkomna att delta i IRETURNs samtalsgrupper. Stressrelaterad ohälsa, utmattning och utbrändhet kan drabba vem som helst och vi tror att den insikten kan hjälpa. Deltagarna i varje grupp är en mix av personer som befinner sig i olika stadier, för att säkerställa en så bra dynamik och erfarenhetsutbyte som möjligt.

Varmt välkommen! Även om du inte har en diagnos eller sjukskrivning vet vi att stress kan påverka livet negativt på flera sätt. Att delta i en samtalsgrupp kan vara ett sätt att öka förståelsen kring signaler på stressrelaterad ohälsa och en möjlighet att genom andras erfarenheter få hjälp med vad och hur du kan göra för att må bättre och “stoppa i tid”.

Absolut, vi är övertygade om att det, för någon som är på väg in i eller mitt uppe i en utmattning, är väldigt värdefullt att få dela och prata om sin situation med någon som har en liknande erfarenhet. Vi tror också att deltagandet för dig som är “tillbaka” kan fungera som en påminnelse om att fortsätta ta hand om dig, som ett skydd för att hamna i samma situation igen. Vi har många egna stories om hur just samtal mellan någon som är drabbad och någon som tagit sig igenom utmattning är oerhört betydelsefulla för båda parter.

Samtalsgrupperna leds av initialt av någon av grundarna till IRETURN. En strukturerad samtalsguide är under utveckling och tanken är att deltagare som varit med ett antal gånger framöver ska kunna leda samtalen med hjälp av samtalsguiden.

Du behöver inte förbereda något innan du deltar. Däremot kan det vara bra att tänka igenom vilka erfarenheter du vill dela med gruppen.

IRETURNs samtalsgrupper är ett komplement till annan vård, samtalsstöd och eventuell medicinering och ska inte ses som en behandlingsform.

Den bärande idén är att vi, genom att dela med oss av våra egna erfarenheter kan hjälpa både oss själva och andra. Detta genom att vi när vi lyssnar och delar med oss både tar nya steg i vårt eget tillfrisknande samt gör att våra egna erfarenheter kommer till nytta för andra med liknande problem.

IRETURN drivs i aktiebolagsform och är därmed en vinstdrivande verksamhet. Vårt primära syfte är att förebygga utbrändhet, stötta personer som lider av arbetsrelaterad stress och reducera förekomsten av utbrändhet i samhället. Vi är dock övertygade om att detta görs mest effektivt med sunda bolagsfinanser och på sikt ekonomiska möjligheter att investera i bolaget så att det kan fortsätta att utvecklas och växa. 

Vi är övertygade om att man kan balansera företagande med samhällsengagerade verksamheter som på ett positivt sätt påvekar samhället och enskilda individer. Det finns en mängd exempel på hur socialt entreprenörskap, innovativt företagande och privata initiativ bidragit till värdefulla förbättringar i samhället.

När den löpande verksamheten ger ett överskott kommer vi att sätta en vinstbegränsning för IRETURN och merparten av överskottet återinvesteras i verksamheten för att förbättra lösningar, utveckla konceptet och möjliggöra att företaget kan fortsätta växa. 

Vårt övergripande mål är att maximera effekterna för individer och samhället i stort snarare än att maximera IRETURNs vinst. 

 

  • Att du är beredd att dela med dig av din erfarenhet och story kring stressrelaterad ohälsa (du avgör givetvis vad och hur mycket du vill dela)
  • Att du accepterar IRETURNs regler om integritet och tystnadsplikt
  • Att du delar med dig av feedback på konceptet så att vi kan utveckla det
  • Att du har tålamod med att det här är nytt och att vi kommer göra många misstag 🙂
  • Att vi får använda oss av eventuella resultat (självklart avpersonaliserad data) och citat från utvärderingarna i vår marknadsföring (i det fall vi vill använda citat kommer vi att tillfråga respektive individ)

IRETURNS verksamhet utgår från övertygelsen om att ingen i samhället ska behöva vara utmattad eller utbränd. För de som ändå är det erbjuder IRETURN stöd i olika former för en återkomst till ett bättre mående. Det gör vi genom ett strukturerat stödprogram i ett antal steg, men också genom samtalsgrupper, forum där kraften i att dela med sig av sina erfarenheter ger deltagarna ett stöd i sitt tillfrisknande.

IRETURN är också en hub för att bidra till ökad förståelse och kunskap om utbrändhet och utmattning, där poddar, bloggar, artiklar, forskningsrapporter och chatforum är några exempel. IRETURN arbetar även aktivt med att förflytta synen på utbrändhet och de som drabbats.

IRETURN är skapat av personer som alla, direkt eller indirekt, har egen erfarenhet av arbetsrelaterad stress och ohälsa. Vi delar en övertygelse om att det i delandet av erfarenheter och egna upplevelser finns en positiv kraft som kan hjälpa personer i behov av fördomsfri förståelse och konkret stöd i vägen tillbaka till psykisk hälsa. Läs mer om oss här.

Rulla till toppen

Vad roligt att du vill komma på gruppsamtal!

Lämna ditt namn och din e-post för att boka en plats i vårt gruppsamtal. När du har bokat din plats kommer vi att kontakta dig med mer information om hur du deltar.